Kompagnonerne er et fællesskab, hvor vi arbejder med projekter, der har til formål at give mennesker brændstof til et frugtbart og bæredygtigt liv i et samfund præget af frihed, lighed og fællesskab.

Vi ønsker også at skabe grobund for lokale arbejdspladser for på den måde at skabe stærke, bæredygtige lokalsamfund og overflødiggøre mest mulig transport.

Her er det, vi laver lige nu:

Intelligent Fitness

Intelligent fitness
Your virtual trainer for basic fitness
BalletFitness kan du dyrke i alle dine aldre
Balletforening Danmark

Fagsagen

FAGSAGEN lever primært af at kommunikere for fag, fagforeninger og organisationer med tilknytning til arbejdsmarkedet. Desuden er det et mål for FAGSAGEN at tage initiativ til indsamling og formidling af viden, ideer og tendenser om fagenes rolle på arbejdsmarkedet og skabe refleksion over arbejde og arbejdsliv.

Fagsagen er faglig journalistik og viden
Yrke, hobby eller överlevnad? Fagsagens fokus er arbejde. Titelfoto af Björn Lindell, CC, beskåret.