Kompagnonerne er et fællesskab, hvor vi arbejder med projekter, der har til formål at give mennesker brændstof til et frugtbart og bæredygtigt liv i et samfund præget af frihed, lighed og fællesskab.

Vi ønsker også at skabe grobund for lokale arbejdspladser for på den måde at skabe stærke, bæredygtige lokalsamfund og overflødiggøre mest mulig transport.

Fagsagen

FAGSAGEN lever primært af at kommunikere for fag, fagforeninger og organisationer med tilknytning til arbejdsmarkedet. Desuden er det et mål for FAGSAGEN at tage initiativ til indsamling og formidling af viden, ideer og tendenser om fagenes rolle på arbejdsmarkedet og skabe refleksion over arbejde og arbejdsliv.

Intelligent Fitness

Intelligent Fitness er grundtræning og god kropsholdning efter balletmetoden. Intelligent Fitness har til formål at give flere mennesker mulighed for et langt liv i en stærk, spændstig og bæredygtig krop.

Under paraplyen intelligent fitness arbejder vi bl.a. med BalletFitness