Journalist Søren Dam Nielsen

Journalist Søren Dam Nielsen

M. 22 99 53 75 – soren@kompagnonerne.dk

Min kerneydelse er at skabe præcise budskaber – og jeg kan pakke dem ind i tekst, foto eller video.

Jeg kan tale med jer om at afgrænse jeres målgruppe og gøre jer relevante med jeres kommunikation.

Jeg hjælper med at vælge passende kanaler/medier for jer og give forslag til, hvordan I bedst planlægger og strukturerer jeres indsats.

Jeg rykker kunder til at blive eksperter i at fortælle om sig selv – og til at blive mere skarpe på at formidle egen værdi, mening, ansvar og opgave

Historier i tekst, foto og video

Byggeri

En hurtigt lavet video fra 2020, som på Facebook levede op til sit formål: At udbrede kendskabet til den elektriske stenklipper (se den på Youtube).


Arbejdsmarked

Hvordan har du det? Jeg har det sådan med arbejdsmiljø, at jeg nærmest tror, jeg ved alt, hvad der er at vide. Og det er helt sikkert ikke rigtigt. Men jeg er godt og grundigt inde i området efter at have researchet, interviewet og formidlet arbejdsmiljø i en lang årrække (her en artikel fra bladet Arbejdsmiljø – sløring af ansigter af GDPR-hensyn):

Artikel om arbejdsmiljø af journalist Søren Dam Nielsen

Fagforening

Skal du have mig til at stå for at producere dit blad eller magasin? Da jeg har været ansvarlig for flere blade gennem tiden, kender jeg projektlederrollen for et magasin ud og ind: Fra tilrettelæggelsen af den årlige produktion over det konkrete arbejde med at lave indhold og til samarbejdet med trykkeri og distributionsselskab om at få bladet ud i læsernes postkasser. Herunder forsiden af et medlemsblad, jeg er heldig at have produceret i en del år efterhånden. Forsidetekst og -foto: Søren Dam Nielsen (sløret af GDPR-hensyn).

Virksomhed må fyre for at overvinde corona. Artikel af journalist Søren Dam Nielsen

Sundhed

Bevægelsescoach Charlotte de Neergaard står for at udvikle øvelserne i hendes træningsprogram BalletFitness-systemet. Jeg har optaget øvelserne på video.


Derfor skal du kontakte mig #1

Få succes med et korrekt, interessevækkende og modtagerorienteret sprog i dine materialer

Få succes ved at kommunikere til relevante målgrupper igennem de rette kanaler med de temaer og ordvalg, der ligger målgrupperne nærmest.

Ring nu: M. 22 99 53 75 – eller skriv til: soren@kompagnonerne.dk

Hvordan twister jeg sproget?

For eksempel havde jeg en lille opgave for en autoforhandler, som skulle have sine nye værdier på tryk. Jeg omformede bl.a. de sprogligt abstrakte og næsten intetsigende værdi-overskrifter til udtryk, alle kan forbinde med noget.

Med gnist i øjnene (medarbejdersyn)

Med drivkraft (udvikling)

Med rank ryg (holdning)

Med liv og sjæl (begejstring)

Med kunden i hånden (kundefokus)

Den gik rent hjem. Autoforhandleren var glad.

Jeg var glad, fordi jeg relativt enkelt kunne hjælpe en virksomhedsledelse en lille smule med at komme i øjenhøjde med sine medarbejdere takket være et mindre distanceret sprog.

Derfor skal du kontakte mig #2

Jeg kan få dig og dit hold gjort meget mere synlige, end I er i dag.

Derfor skal du kontakte mig #3

Du skal bruge tekst og tryksager.

Eller skal du?

Hvad skal du egentlig bruge for at slå igennem?

Spørg mig: M. 22 99 53 75.

Derfor skal du kontakte mig #4

Det har mange andre gjort.

Jeg har bl.a. arbejdet for 3F, FH, HK, Sorø Kommune og Danmarks Lærerforening. Søfartens Arbejdsmiljøråd, Foreningen af kommunale Beredskabschefer, ArbejdsmiljøNET, Videnscenter om Epilepsi, Scanglas, Berlingske Lokalaviser, Intelligent Fitness og Slagelse Kommune.

Vi tales og høres ved!

Med venlig hilsen

Søren Dam Nielsen

Journalist

M. 22 99 53 75

Soren@kompagnonerne.dk