Handelsbetingelser

  1. Virksomhedsoplysninger

Her på websitet kan du handle med Kompagnonerne. Ejer af Kompagnonerne er Søren Dam Nielsen. Kompagnonernes adresse er Alleen 7 A, 4180 Sorø, Danmark. Cvr.nr. er 38141260.

  1. Priser og betaling

Alle priser er opgjort i danske kroner og beløbene er inklusive moms. Betaling foregår via faktura, mobilepay eller paypal.

  1. Levering

Straks efter modtagelse af betaling sender vi din vare til den adresse, du har angivet.

  1. Ansvar

Kompagnonerne kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

Andet ansvar følger dansk rets almindelige regler.

For nogle produkter/tjenesteydelser gælder særlige ansvarsbegrænsninger.

  1. Returnering af varer

Du kan returnere din ordre i 14 dage fra modtagelse.

  1. Databehandling

Ved at indgå handlen, accepterer du, at Kompagnonerne og leverandører må anvende den oplyste e-mailadresse og de øvrige kontaktinformationer til at betjene dig vedrørende bestillingen. Se derudover vores privatlivspolitik.

  1. Reklamation og klagemuligheder

Du har 2 års reklamationsret fra modtagelsen af varen. Reklamationsretten betyder, at du kan klage over fejl og mangler, der viser sig op til 2 år efter, at du modtog varen. 

Du kan enten få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Reklamation kan ske til soren@kompagnonerne.dk

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan derudover indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

  1. Kontakt

Al kontakt til Kompagnonerne kan ske via soren@kompagnonerne.dk eller tlf. 22 99 53 75.

  1. Ændringer

Handelsbetingelserne kan løbende blive opdateret (for eksempel for at afspejle ændringer i teknologien, vores forretningsmodel, vores systemkapacitet eller i relevante love og regler), og derfor beder vi dig godkende vores handelsbetingelser, hver gang du handler hos os. Kompagnonerne kan ændre handelsbetingelser ensidigt. 

  1. Lov og værneting

Alle handler sker i overensstemmelse med Danmarks love. Alle tvister skal indbringes for Retten i Næstved som første instans.